Screenshot of Notion template homepage
Screenshot of Notion template homepage

LAATST GEWIJZIGD

01 - 05 - 2024

LAATST GEWIJZIGD

01 - 05 - 2024

AVG-GDPR

We zijn zeer alert op de privacy van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Om dit te waarborgen, werken we voortdurend aan de veiligheid en privacy van onze systemen. We controleren regelmatig op mogelijke lekken of tekortkomingen in onze beveiliging en opslag van gerelateerde gegevens.

Meerdere keren per jaar raadplegen we de lijst die is uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn.

AVG-GDPR

We zijn zeer alert op de privacy van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Om dit te waarborgen, werken we voortdurend aan de veiligheid en privacy van onze systemen. We controleren regelmatig op mogelijke lekken of tekortkomingen in onze beveiliging en opslag van gerelateerde gegevens.

Meerdere keren per jaar raadplegen we de lijst die is uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn.

ALGEMENE DISCLAIMER

Door het gebruik van deze webpagina stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer. De uitgever streeft ernaar de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De uitgever biedt de inhoud van de webpagina aan zoals deze is, zonder garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid voor een specifiek doel, of anderszins. De inhoud is experimenteel en bedoeld voor particulier gebruik. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of uit het niet kunnen raadplegen ervan.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de webpagina op elk moment te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen of beëindiging. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor inhoud gekoppeld aan de webpagina van derden. Het plaatsen van een link naar deze webpagina op andere websites is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

ALGEMENE DISCLAIMER

Door het gebruik van deze webpagina stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer. De uitgever streeft ernaar de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De uitgever biedt de inhoud van de webpagina aan zoals deze is, zonder garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid voor een specifiek doel, of anderszins. De inhoud is experimenteel en bedoeld voor particulier gebruik. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of uit het niet kunnen raadplegen ervan.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de webpagina op elk moment te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen of beëindiging. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor inhoud gekoppeld aan de webpagina van derden. Het plaatsen van een link naar deze webpagina op andere websites is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

COPYRIGHT EN INHOUD

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site zijn beschermd door auteursrecht. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, of bewerkingen is toegestaan, maar bronvermelding is verplicht. Wijzigingen van het geheel of een deel van deze site zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of de webmaster.

COPYRIGHT EN INHOUD

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site zijn beschermd door auteursrecht. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, of bewerkingen is toegestaan, maar bronvermelding is verplicht. Wijzigingen van het geheel of een deel van deze site zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of de webmaster.

PRIVACY EN COOKIES

Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en zijn niet traceerbaar naar individuele gebruikers. U kunt uw browser configureren om cookies te blokkeren of te verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de werking van de website.

PRIVACY EN COOKIES

Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en zijn niet traceerbaar naar individuele gebruikers. U kunt uw browser configureren om cookies te blokkeren of te verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de werking van de website.

BEVEILIGING

Deze website is beveiligd met een COMODO SSL/https certificaat en voldoet aan de AVG-richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Deze website is beveiligd met een COMODO SSL/https certificaat en voldoet aan de AVG-richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

EXTERNE INFORMATIE

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of kenmerken van deze sites.

EXTERNE INFORMATIE

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of kenmerken van deze sites.

PRIVACY STATEMENT

1. Verwerking van persoonsgegevens

Roermondbelettering (https://www.roermondbelettering.nl) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het mogelijk maken van telefonisch contact als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk (via e-mail en/of per post) te benaderen indien telefonisch contact niet mogelijk is. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht, met name gerelateerd aan website-dienstverlening.


2. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Roermondbelettering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.


3. Delen van persoonsgegevens met derden

Roermondbelettering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


4. Analyse van websitebezoek

Op de website van Roermondbelettering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, evenals gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website, om de werking ervan te verbeteren. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.


5. Gebruik van JouwStats Analytics

Roermondbelettering maakt gebruik van JouwStats Analytics om het gebruik van de website en de effectiviteit van zoekresultaatpagina's bij te houden. De verzamelde informatie, inclusief uw IP-adres, wordt opgeslagen op servers in de EU. Raadpleeg het privacybeleid van JouwStats Analytics voor meer informatie.


6. Beveiliging van gegevens

Roermondbelettering neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. De website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat voor een veilige verbinding.


7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u vragen heeft over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact op via info@roermondbelettering.nl. Roermondbelettering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


8. Contactgegevens

Roermondbelettering is een website van firma Mutex V.O.F.
U kunt contact opnemen met Mutex V.O.F. via:
Vestigings- en postadres: Gewantmakerstraat 57, 6043SZ Roermond
KvK-nummer: 13039770
Telefoon: +31 6 20 037 773
E-mailadres: info@roermondbelettering.nl

PRIVACY STATEMENT

1. Verwerking van persoonsgegevens

Roermondbelettering (https://www.roermondbelettering.nl) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het mogelijk maken van telefonisch contact als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk (via e-mail en/of per post) te benaderen indien telefonisch contact niet mogelijk is. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht, met name gerelateerd aan website-dienstverlening.


2. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Roermondbelettering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.


3. Delen van persoonsgegevens met derden

Roermondbelettering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


4. Analyse van websitebezoek

Op de website van Roermondbelettering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, evenals gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website, om de werking ervan te verbeteren. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.


5. Gebruik van JouwStats Analytics

Roermondbelettering maakt gebruik van JouwStats Analytics om het gebruik van de website en de effectiviteit van zoekresultaatpagina's bij te houden. De verzamelde informatie, inclusief uw IP-adres, wordt opgeslagen op servers in de EU. Raadpleeg het privacybeleid van JouwStats Analytics voor meer informatie.


6. Beveiliging van gegevens

Roermondbelettering neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. De website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat voor een veilige verbinding.


7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u vragen heeft over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact op via info@roermondbelettering.nl. Roermondbelettering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


8. Contactgegevens

Roermondbelettering is een website van firma Mutex V.O.F.
U kunt contact opnemen met Mutex V.O.F. via:
Vestigings- en postadres: Gewantmakerstraat 57, 6043SZ Roermond
KvK-nummer: 13039770
Telefoon: +31 6 20 037 773
E-mailadres: info@roermondbelettering.nl